Aanvragen formulieren voor toelage mutualiteiten

Vanaf 2018, heeft de Federatie Wandelsport Vlaanderen een formulier ontwikkeld. Dus moet je nu niet meer een formulier van je specifieke mutualiteit afdrukken. Je zal het samen met je lidkaart krijgen. Maar de “standard” formulier moet nog afstempelt en ondertekend zijn. Druk het formulier van uw mutualiteit af, vul verder in, laat onderteken door onze […]

Club kalender 2015

Deze pagina is alleen beschikbaar voor leden van “Parel van het Pajotland”. Onze leden moeten inloggen (zie Menu LEDEN INLOGGEN)