Eerste Woensdag Mei : Hanezoekerstochten Tollembeek

 

WOENSDAG 1 MEI 2019

meer-dan-1-300-wandelaars-voor-de-hanezoekerstochten

Uitslagen

Downloaden (PDF, 84KB)

Een aangename wandeling door het dorp van Urbanus. Wandelen in de prachtige natuur, het glooiend Pajotse landschap, getooid in nieuwe lentekleuren en frisse lentegeuren. Langsheen de kronkelende Mark en tal van rustige paadjes optimaal van deze Tollembeekse Hanezoekerstochten genieten.

AFSTANDEN : 4-6-8-12-18-24-30 km

Gratis deelname voor kinderen onder 12 jaar.

Ruime startzaal 

 

De inschrijvingen gebeuren elektronisch door het scannen van de lidkaarten voor leden van een Wandelsport Federatie

 

Op 1 mei nodigen we u in Tollembeek uit om in de prachtige natuur, het glooiend Pajotse landschap, getooid in nieuwe lentekleuren en frisse lentegeuren, van deze Tollembeekse Hanezoekerstochten te genieten.

We starten vanuit het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum Willem Tell, Hernestraat 5 te 1570 Tollembeek.

Vanuit de startplaats verkennen we langsheen tal van wandelpaadjes en rustige baantjes dit uniek stukje Pajottenland.

Voor deze wandeling trekken we richting Vollezele. Aan de voet van de Congoberg ligt Hof Ter Haegen. Deze boerderij heeft eveneens een belangrijke rol gespeeld in de Vollezeelse geschiedenis van het Brabants Trekpaard. Op deze locatie wordt in het uniek kader een rustpost ingericht.

 

Er kan tussen 7u en 15u vrij worden gestart. De aankomst dient wel vóór 17:30 worden bereikt. Er kan worden gekozen uit een wandeling van 4, 6, 8, 12, 18, 24 of 30 km.

Voor de inschrijving betaalt u slechts €1,50, verzekering inbegrepen. Leden van een erkende wandelfederatie betalen €1,10 . Kinderen jonger tot 12 jaar mogen gratis deelnemen. Ze dienen wel, voor de verzekering, een inschrijfkaart af te halen.

Wenst u meer te weten over de werking van onze club en de activiteiten die we organiseren, dan kan u tijdens de Tollembeekse Hanezoekerstochten bij een van de bestuursleden terecht. We zullen u graag te woord staan.

Verantwoordelijke = Dero Raymond raymond.dero@skynet.be Tel. 054/56 73 74 GSM 0474 69 38 29

praktische info : druk hier


andere infos over vorige edities


 De spotnaam van de Tollembekenaren is de Hanezoekers.

Deze spotnaam zou dateren van de jaren 1800. De torenhaan zou voor herstelling naar beneden zijn gehaald. Men had hem in een schuur op de dorsvloer gezet om hem ‘s anderendaags terug op de toren te plaatsen. Tot eenieders verwondering was de haan ‘s nachts verdwenen. Overal werd er vruchteloos naar de torenhaan gezocht. Het kwaad was geschied. In de omliggende gemeenten had men veel jolijt met dit gebeuren. “De Hanezoekers” werden geboren. Op zekere dag kreeg de pastoor een anonieme brief waarin gemeld werd dat, indien er vóór de eerste zondag na Sint-Marten in de gemeente de tien schoonste hanen werden gepluimd, de kerkhaan terug zou komen. Velen liepen samen met de pastoor en de champetter de grote neerhoven af. Met enige tegenzin van de boeren werden enkele dagen vóór de gestelde datum de tien schoonste hanen de kop afgesneden. Toen de koster op de eerste zondag na Sint-Marten, de grote kerkdeur opentrok, vond hij de ververmiste haan op de kerktrappen. Als een lopend vuurtje werd het goede nieuws over de gemeente verspreid. In de namiddag voerde men de weergevonden torenhaan op een kruiwagen, met palmtakken en Spaans groen versierd, triomfantelijk de dorpsplaats rond. De hele dag was het feest in Tollembeek. Ze liepen over van blijdschap. Er werd gedronken, gezongen en gedanst. ’s Avonds was er dan een groot eetfestijn met vol-au-vent.

Dit was duidelijk een geslaagde grap van een paar flauwe plezanterikken die eens lekker wilden eten op kosten van de boeren.

http://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/tollembekenaren-hebben-de-haan-teruggevonden/10178

Over Tollembeek en Hanezoekers, zie ook op deze website