/

Lidmaatschap vernieuwen


Nog geen lid? Ga naar deze pagina “Lid worden”

Reeds lid in 2017 en/of  2018 ?

Misschien ben je nog niet in de gelegenheid gesteld om je lidmaatschap voor 2018 te vernieuwen.

Het volstaat om contact op te nemen met Dominique op het nummer 054-344.336 om een afspraak vast te leggen.  U mag ook het formulier op onze website invullen  (zie beneden) of een email sturen naar secretaris@parelvanhetpajottenland.be .

Vergeet niet om het formulier van de mutualiteit te laten afstempelen. Vanaf 2018, heeft de Federatie WandelSport Vlaanderen een formulier ontwikkeld. Dus moet je nu niet meer een formulier van je specifieke mutualiteit afdrukken. Je zal het samen met je lidkaart krijgen. Maar de “standard” formulier moet nog afstempelt en ondertekend zijn.

Je zult tevens een nieuw prestatieformulier ontvangen. Het is de bedoeling dat je, telkens na het beëindigen van je wandeltocht, dit formulier laat afstempelen en de vakjes die niet van toepassing zijn doorstreept. Begin januari 2019 bezorg je het formulier aan Christine terug. Het behaalde puntentotaal zal door een coëfficiënt worden gedeeld. De uitkomst is dan het bedrag dat in 2019 kan worden besteed aan busuitstappen en of clubkledij.

“LIDGELD 15 € te betalen op Bankrekening: BE69 8284 8950 1478 van Parel van het Pajottenland Vollezele

“Walking in Belgium”:  beschikbaar bij de secretaris – aankoopprijs voor onze leden: 8,00 € Bestelling via deze site hier beneden

Pas-op; “op is op” 

Formulier te gebruiken om “online”  uw lidmaatschap te vernieuwen

Vergeet niet op om op het einde op de knop “verzenden” te drukken.


 

De gebieden met een * zijn verplicht.