/

Lidmaatschap vernieuwen en Clubcalender op papier en W.I.B 2022 bestellen


Nog geen lid? Ga naar deze pagina “Lid worden”

Reeds lid in 2020 of in 2021 ? vul het formulier onderaan deze pagina in

Misschien ben je nog niet in de gelegenheid gesteld om je lidmaatschap voor 2022 te vernieuwen.

Het volstaat om contact op te nemen met Dominique op het nummer 0475 67 14 91  om een afspraak vast te leggen.  U mag ook het formulier op onze website invullen  (zie beneden) of een email sturen naar secretaris@parelvanhetpajottenland.be .

Vanaf 2018, heeft de Federatie WandelSport Vlaanderen een uniform formulier voor het ziekenfonds ontwikkeld. Dit formulier moet wel nog afgestempeld en ondertekent worden door de club secretaris. Dus moet je nu geen formulier van je eigen mutualiteit meer afdrukken. Je zal alles samen met een hernieuwingsbrief  ontvangen. 

De plastic lidkaart die je in 2020 en 2021 gekregen hebt is nog geldig in 2022 zodra je je lidmaatschapsgeld betaalt.

Je zult tevens een nieuw prestatieformulier ontvangen. Het is de bedoeling dat je, telkens na het beëindigen van je wandeltocht, dit formulier laat afstempelen en de vakjes die niet van toepassing zijn doorstreept. Begin januari 2023 bezorg je het formulier van 2022 aan Christine of een ander bestuurslid. Het behaalde puntentotaal zal door een coëfficiënt worden gedeeld. De uitkomst is dan het bedrag dat in 2022 kan worden besteed aan bus uitstappen en of clubkledij.

“LIDGELD 15 € te betalen op Bankrekening: BE69 8284 8950 1478 van Parel van het Pajottenland Vollezele

“Walking in Belgium”:  editie 2022 beschikbaar bij de secretaris – aankoopprijs voor onze leden: 8,00 € Bestelling via deze site hier beneden

Opgepast ! “op is op”  Nog 20  10 6 exemplaren beschikbaar

 Formulier te gebruiken om “online”  uw lidmaatschap te vernieuwen

Vergeet niet om op het einde op de knop “verzenden” te drukken.


 

De gebieden met een * zijn verplicht.