/

Betaalbewijzen vanaf 1/1/2019


Er zal  vanaf 1/1/2019 met een betalingsbewijs gewerkt worden op onze wandeltochten.

De startkaart wordt een “betalingsbewijs” voor de leden. Dit bewijs geef je mee aan de wandelaar, deze kaart kan gebruikt worden ter controle, om een gadget te bekomen, …. Kortom het is het bewijs dat een bij Wandelsport Vlaanderen vzw aangesloten wandelaar betaald heeft om te wandelen. De aangesloten wandelaar hoeft geen strookje meer in de doos achter te laten!

Voor de niet aangesloten leden behouden we de bestaande werkwijze. Zij moeten het strookje wel nog invullen en achterlaten in de doos. Dit is van belang voor de verzekering.

De oude inschrijfkaarten (leden) blijven ook nog bestaan voor de noodgevallen.

Wat zijn de noodgevallen, bv. er is een stroompanne, de pc start niet op,….. Hier moet de club nog de mogelijkheid hebben om op de oude manier te werken.

De betalingsbewijzen, de inschrijfkaarten leden en niet-leden hebben allen hetzelfde formaat zoals de huidige in-schrijfkaarten

Nieuwe clubs en clubs die nog niet de 2% afwijkingsmarge bereikt hebben, zullen in eerste instantie nog dubbel moeten werken.

Voorzijde betaalbewijs:

Noodnummer: Zoals voorheen op de startkaarten plaatst men hier het nummer van de persoon die de wandelaars kunnen bellen bij problemen of ongeval.

Datum: Hier wordt de datum van uw betreffende tocht ingevuld.

Leeg vak: Voor het plaatsen van jullie clubstempel.

Achterzijde betaalbewijs:

Controlevakjes: Hier kan u de stempel plaatsen ter controle, zoals voorheen op de startkaarten.