Historiek

Een groepje mensen spendeerde heel wat van hun vrije tijd met het onderhouden en opknappen van lokalen die door tal van verenigingen uit Vollezele werden gebruikt. Regelmatig werden ze geconfronteerd met het feit dat het niet altijd voldoende was om de handen uit de mouwen steken. De slechte financiële toestand zorgde voor de nodige problemen. Om aan deze situatie te verhelpen is onder impuls van François Thienpont een wandelclub opgericht. Tot op heden wordt die gedachtegang van François nog steeds gerespecteerd. Dit betekent dat elke wandelaar, die aan een van onze organisaties deelneemt, onrechtstreeks zijn steentje bijdraagt tot een goed doel.

In 1990 werd onze wandelclub dan boven de doopvont gehouden. Het bestuur en de leden waren zeer beperkt. Bij de eerste wandelingen was de opkomst dan ook gematigd. Maar stelselmatig groeide het aantal deelnemers. Hiervoor zijn er 2 hoofdredenen. De eerste reden is dat onder het waakzame oog van François, de organisatie vlekkeloos verliep. De tweede reden is de omgeving. Stelselmatig raakte onze gemeente bekend bij de wandelaar. Iedereen waardeerde de omgeving, het glooiende landschap, de vele vergezichten, de rust en de stilte. Het was ook niet zo moeilijk om een naam voor de club te verzinnen. Vollezele ligt in het hart van het Pajottenland. Vollezele is een parel om in te wandelen.

Ongeveer 3000 wandelaars vinden jaarlijks de weg naar Vollezele, de PAREL VAN HET PAJOTTENLAND®. Na een periode van veel inzet en arbeid werd de voorzitterfakkel doorgegeven aan Philemon Neirinckx. Onder zijn impuls werd de gedachtegang van François in stand gehouden. Na een tiental jaren voorzitterschap achtte hij de tijd gekomen om op zijn beurt de fakkel door te geven. In samenspraak met het voltallig bestuur werd Raymond Dero aangesteld als nieuwe voorzitter. Elk jaar opnieuw tracht onze club de wandelaars te verwennen. Meer dan honderd leden staan vandaag de dag klaar om de kleuren van onze club te vertegenwoordigen. Het zijn ook die leden die er voor zorgen dat, wanneer u ons komt bezoeken, alles naar uw wens verloopt. Aan het hoofd van onze wandelclub staat dan ook een dynamisch bestuur.

Mensen die er over waken dat de naam ‘‘PAREL VAN HET PAJOTTENLAND®” verdiend blijft. Door onze inzet dragen we zeker ons steentje bij tot de wandelsport in het algemeen en beleeft de wandelaar telkens weer een aangename dag. Onze naam en ons logo werden vanaf 2005 op het Merkenregister bij het Benelux Bureau voor de Intelectuele Eigendom in Den Haag ingeschreven. Meer details op deze document.

Onze Wandelclub is een feitelijke vereniging, lid van AKTIVIA VZW (met stamnummer 254) die door SPORT VLAANDEREN (nieuwe naam van BLOSO sinds 1/1/2016) erkent is.

logo bloso

We zijn ook door de gemeente Galmaarden als een Galmaardse vereniging officieel erkend. Zie document van 18 mei 2015.logo galmaardenVanaf 2016 en als gevolg van de fusie van de 3 voornaamste vlaamse wandelverenigingen, zal onze club lid van de federatie Wandelsport Vlaanderen zijn. Het nieuwe stamnummer van onze club is nu 4254.logo WSV

 

Wandelsportfederaties fusioneren tot Wandelsport Vlaanderen vzw

Wandelsport Vlaanderen vzw zal vanaf 1 januari 2016 het aanspreekpunt worden voor alle Vlaamse wandelclubs en zijn wandelleden. De nieuwe sportfederatie is ontstaan uit een fusie van de 3 huidige wandelsportfederaties: AKTIVIA vzw, Vlaamse Wandelfederatie en Vrije Vlaamse Recreatiesporten.  Lees meer…