/

MEDEWERKERS GEZOCHT


MEDEWERKERS

 

Ik kom nog graag eens terug op de onderstaande paragraaf uit onze vorige nieuwsbrief.
 
“Daarom willen we vragen om ons nu reeds te laten weten indien we op jou een beroep kunnen/ mogen doen als medewerker op de dag van onze TGV-wandelingen. Dit maakt het voor het bestuur eenvoudiger.
 

 

  1. De Brillanttochten hebben in Vollezele plaats op zondag 1 mei 2022.
  2. De Baljuwtochten hebben in Galmaarden plaats op zondag 28 augustus.
  3. De Tollembeekse Hanezoekerstochten hebben in Tollembeek plaats op zondag 11 december.”

 
Gelieve naar voorzitter@parelvanhetpajottenland.be een mail te sturen met de wandeling(en) waarop je wenst te helpen.
Graag ook een mailtje indien je niet wenst te helpen.”


 
We hebben nog van heel wat leden geen antwoord mogen ontvangen.
Het is de bedoeling om een lijst op te stellen met potentiële medewerkers. Uiteraard houden zoveel mogelijk rekening met de persoonlijke wensen van de kandidaat medewerker en zeker met de coronatoestand op het ogenblijk zelf. We kunnen de medewerkers en wandelaars niet in gevaar brengen.

Namens het bestuur

Raymond