/

MEDEWERKERS GEZOCHT


Beste pareltjes,

MEDEWERKERS 2023

Hier en daar ziet men op bepaalde tochten nog heel wat wandelaars. Nochtans is er momenteel een tendens dat op de meeste plaatsen het aantal deelnemers is gedaald. Waarschijnlijk komt dit door de nasleep van corona. De mensen hebben het potentieel aan wandelmogelijkheden ontdekt. Sommigen hebben dan in hun vrije tijd een andere hobby ontdekt.

Minder deelnemers wil ook zeggen dat we minder inkomsten hebben. Willen we in de toekomst onze leden vanuit de clubkas nog laten genieten van heel wat financiële voordelen zijn we genoodzaakt om bepaalde zaken aan te passen. 

Voor 2023 zullen we naast de startplaats nog met 1 rustpost werken. Het gevolg hiervan is dat we met de medewerkers moeten schuiven. De historisch gegroeide situatie, een rustpost onder het commando van Christine en een onder het commando van César vervalt. Binnen enkele weken start het bestuur met de samenstelling van de lijst met de medewerkers voor de Baljuwtochten.

Voor 2023 zal César de organisatie van de rustpost voor de Baljuwtochten in Waarbeke, zaal Lobo, en Tollembeekse Hanezoekerstochten in Vollezele, Hof Ter Haegen, op zich nemen.

Christine zal dan de organisatie voor de Brillanttochten de rustpost in Oetingen, parochiezaal, voor haar rekening nemen. We doen ons uiterste best, rekening houdend met bepaalde voorkeuren van de medewerker, dat iedereen die zich als medewerker voor 2023 heeft opgegeven minstens op één van de 3 TGV-tochten zal worden ingeschakeld. Zoek dus naar geen reden als je bijvoorbeeld nu niet wordt opgeroepen.

De job als medewerker moet leuk blijven.

We hopen ook dat jullie begrip zouden opbrengen van deze nieuwe aanpak.

Ik ben ervan overtuigd dat, als iedereen zich een beetje open opstelt en met mekaar een beetje rekening houdt, dit goed zal verlopen. Beschouw het als een nieuwe opportuniteit. Respect voor mekaar is een goede eigenschap.

Bij elke van onze TGV-organisaties stellen we een ploeg medewerkers samen.

Bij deze samenstelling moeten we rekening houden met verschillende elementen. Het aantal medewerkers is afhankelijk van het aantal posten en de voorziene drukte op die posten. We stellen vast dat in het algemeen het aantal deelnemers lager ligt dan vóór corona. Minder deelnemers = minder inkomsten/winst. We streven er naar, om de onkosten te drukken, om naast de startplaats de rustposten tot een minimum te beperken. We moeten ook rekening houden met de wensen van de medewerker. De taak die zij/hij wil uitvoeren, de leden met wie ze willen samenwerken. We trachten de stukjes van deze puzzel zou goed als kan mooi te laten passen. Daarom is het belangrijk dat wij voor 2023 wie wanneer en waar wil helpen. Hoe meer vrijwilligers hoe gemakkelijker het is voor het bestuur om de ploegen samen te stellen en rekening te houden met de wensen van de medewerkers. Het biedt ook de mogelijkheid om iedere medewerker aan zijn trekken te laten komen. 

Wat is de planning voor 2023?

 

Voor de Baljuwtochten-Galmaarden op zondag 19 maart 2023

Startplaats = Baljuwhuis   Rustpost Parochiezaal Waarbeke

Voor de Brillanttochten-Vollezele op zondag 20 augustus 2023

Startplaats = Zaal Zaliger   Rustpost Zaal Elckerlyc Oetingen

Voor de Tollembeekse Hanezoekerstochten op zondag 17 december 2023

Startplaats = Willem Tell    Rustpost Hof ter Haegen Vollezele

Jullie antwoorden per lid op onderstaande vragen, zelfs indien jullie niet wensen te helpen, per mail doorsturen naar: raymond.dero@gmail.com

——————————————————————————————————————————– 

Ik wil, normaal gezien, wel* – niet* helpen op de Baljuwtochten in de startplaat* op de rustpost*

Ik wil, normaal gezien, wel* -niet* helpen op de Brillanttochten in de startplaat* op de rustpost*

Ik wil, normaal gezien, wel* – niet* helpen op de Tollembeekse Hanezoekerstochten in de startplaat* op de rustpost*

(*) doorhalen wat niet van toepassing is.

————————————————————————————————————————————————————————


 

Namens het bestuur

Raymond