/

Aanvragen formulieren voor toelage mutualiteiten


Vanaf 2018, heeft de Federatie Wandelsport Vlaanderen een formulier ontwikkeld. Dus moet je nu niet meer een formulier van je specifieke mutualiteit afdrukken. Je zal het samen met je lidkaart krijgen. Maar de “standard” formulier moet nog afstempelt en ondertekend zijn.

Druk het formulier van uw mutualiteit af, vul verder in, laat

onderteken door onze secretaris (met de zegel van de club) en

bezorg het dan voor terugbetaling aan uw mutualiteit.

Vlaamse & Neutrale Ziekenfonds    voorwaarden VNZ

Christelijke Mutualiteit   voorwaarden CM

Federatie van Socialistische mutualiteiten van Brabant voorwaarden FSMB

Socialitische Mutualiteiten Oost Vlaanderen

Bond Moyson – Sport premie MOVE voorwaarden Bond Moyson

Liberale mutualiteit  voorwaarden L.M. Sportprikkel

Paterna onafhankelijk ziekenfonds

Securex onafhankelijk ziekenfonds